01.03.2024

Kaucje za butelki szklane, plastikowe, i puszki po napojach.

6 czerwca 2023 rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej w Polsce tzw. system kaucyjny. Od 2025 roku do sklepów będziemy mogli oddawać puste szklane i plastikowe butelki oraz puszki. Za każde oddane opakowanie otrzymamy kaucję w wysokości 50 groszy.
Utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania opakowań po napojach wykonanych z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych oraz selektywną zbiórkę i recykling puszek metalowych.
Zaproponowane przepisy zobowiązują każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji.
Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

Do pobrania

Zobacz również