Opłaty za odpady

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że odpady budowlane i rozbiórkowe z terenu Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 1000 kg na rok na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W ten sam sposób limitowane jest nieodpłatne przyjęcie do PSZOK zużytych opon z terenu Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów w ilości 4 sztuk na jedną nieruchomość. 
Odpady dostarczone ponad wyżej określony limity, przyjmowane będą w ramach usług dodatkowych, za odpłatnością, określoną odpowiednio w uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie lub Uchwale Rady Gminy Człuchów.

 

Zasady odpłatności i wysokość opłat - Gmina Miejska Człuchów

Zasady odpłatności i wysokość opłat - Gmina Człuchów